СПРЕЙ ДЕЗОДОРАНТ ЗА СТЪПАЛА

Активни съставки: изопропил, ментол
Основните компоненти съдържащи се в спрея дезодо-
рант поддържат кожата еластична. Надеждно пред-
пазва краката от изпотяване и неприятна миризма.
Изопропилът съдържащ се в продукта, спомага за
бързото абсорбиране в кожата. Ментолът има осве-
жаващо и охлаждащо действие върху краката. Придава
свежест и облекчение с приятен аромат.
Начин на употреба: Прилагайте върху ходилата от
разтояние около 15 см. Разклатете преди употреба.
Внимание: Силно запалим аерозол. Под налягане: може
да се пръсне при нагряване. Съхранявайте далеч от
източници на топлина, горещи повърхности, искри,
открити пламъци и други източници на запалване.
Не пушете в непосредствена близост до флакона. Не
пръскайте върху открит пламък или друг източник на
запалване. Да не се пробива или изгаря дори и след упо-
треба. Да се пази от слънчева светлина. Не излагайте
на температури по-високи от 50 °C. Дръжте далеч от
деца. Не се пръска в очите или лигавиците. Изхвърле-
те го когато е напълно празен.

Art №


Обратно