АНТИБАКТЕРИАЛЕН СПРЕЙ ЗА ЧИСТИ ХОДИЛА

Активни съставки: клотримазол, талк, изопропилов алкохол
Освежава, грижи се и придава приятен мирис на крака-
та. Клотримазолът има антибактериални свойства.
При редовна употреба предпазва изморените стъпала.
Нежен към кожата.
Начин на употреба: Прилагайте върху ходилата и меж-
ду пръстите от разтояние около 15 см. Разклатете
преди употреба.
Внимание: Силно запалим аерозол. Под налягане: може да
се пръсне при нагряване. Съхранявайте далеч от източ-
ници на топлина, горещи повърхности, искри, открити
пламъци и други източници на запалване. Не пушете в
непосредствена близост до флакона. Не пръскайте върху
открит пламък или друг източник на запалване. Да не се
пробива или изгаря дори и след употреба. Да се пази от
слънчева светлина. Не излагайте на температури по-ви-
соки от 50 °C. Дръжте далеч от деца. Не се пръска в очите
или лигавиците. Изхвърлете го когато е напълно празен.

Art №


Обратно