Нокторезачка

Нокторезачка с  добавено пластмасово легенче, което ефективно събира изрязаните отпадъци.


Art №1052/6


Обратно